Dây đai đục lỗ, phủ keo, phủ bọt biển, khoét rãnh chuyên dùng trong ngành bao bì