Dây đai đục lỗ chìm dùng cho máy đóng gói dạng đứng