Dây đai cấp phôi, vô giấy, dây đầu vào dùng cho máy dán hộp