Băng tải PVC, dùng trong dây chuyền xưởng điện tử

fn1n