Băng tải mặt làm việc của dây chuyền sản xuất xưởng điện tử